Елемент додано до Вибраного

Іноземні абітурієнти та студенти мають право навчатися безкоштовно в польських державних універистетах, за виконання однієї із умов:

 • Являються власниками карти поляка;
 • Являються власниками карти сталого побиту або резидента Євросоюзу;
 • Володіють польською мовою на рівні С1.

Якщо абітурієнт (студент) не відповідає ні одній із вище перечислених умов, то всеодно має шанс вступити на безкоштовну освіту, на основі:

 • Пропозицій внутрішньо-університетського конкурсу та стипендій;
 • Програм дофінансування від Європейського Союзу;
 • Дуального навчання.
 • Урядових та позаурядових стипендіальних програм.

 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ЗА НАЯВНІСТЮ КАРТИ ПОЛЯКА

 

Іноземні абітурієнти, які являються власниками карти поляка мають право вступати до вищих держаних навчальних закладів на безкоштовне навчання, за умови проходження загального конкурсу разом з громадянами Польщі. Тому вступні умови та процедури необхідно розглядати не як для іноземних студентів, а такі які визначені для громадян Польщі. Також, студенти, які вступили до державного університету на основі карти поляка можуть додатково розраховувати на отримання стипендіальних програм, як для громадян Польщі (соціальна стипендія, за високі результати і досягнення у навчанні, допомогу у проживанні та харчуванні), які не доступні для інших іноземних громадян. 

Карта поляка - це документ, що засвідчує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Карта може бути надана лише особі, що не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща. Також, карту поляка можуть отримати ті, хто може надати довідку від польської організації, що підтверджує активну і не менше ніж трирічну участь претендента у популяризації польської мови і культури.

 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ЗА НАЯВНІСТЮ КАРТИ СТАЛОГО ПОБИТУ АБО РЕЗИДЕНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Іноземні абітурієнти, які являються власниками карти сталого побиту або резидента Європейського Союзу мають право вступати до держаних навчальних закладів, на безкоштовне навчання і користуватися стипендіальними програмами та соціальними пільгами на тих же умовах, що абітурієнти, котрі мають карту поляка (як і громадяни Польщі).

Карта сталого побиту (ПМП) - посвідка постійного місця проживання. Видається іноземцям терміном на 10 років, які постійно проживали на території Польщі протягом останні 5 років або мають польське походження. 

Карта довготермінового резидента ЄС - це також, посвідка постійного місця проживання, але дає більш широкі права по проживанню в інших країнах Європейського Союзу. 

 

МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ СЕРТИФІКАТУ ВОЛОДІННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ - С1

 

Згідно польського законодавства (від 2018 року), іноземці, які володіють польською мовою на рівні - С1 отримують можливість вступати до вищих держаних навчальних закладів, на безкоштовне навчання, за умови проходження загального конкурсу разом з громадянами Польщі. Рівень повинен бути підтверджений виключно Державною комісією, що засвідчує знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisia do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - Certyfikat.pl).

Вартість екзамену складає - 180 EUR плюс оплата за видачу сертифікату 20 EUR.

 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ КОНКУРСУ ТА СТИПЕНДІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

 

Деякі держані навчальні заклади пропонують іноземним студентам навчатися на безкоштовній основі за умови успішного проходження конкурсного відбору. Найчастіше конкурсний відбір складається з проходження екзаменів на знання польської мови, загальних або профільних іспитів, рекомендаційних листів. Подібні програми пропонують:

Також, часто університети встановлюють стипендії, котрі частково або повністю звільняють студентів від оплати за навчання. Наприклад. Стипендіальна програма Люблінської Політехніки  - "Варто бути найкращим” пропонує іноземним студентам, що закінчили успішно перший рік навчання отримати стипендію, яка повністю покриває вартість навчання. 

 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДОФІНАНСОВАНИХ З ФОНДІВ ЄС

 

Дані програми є чудовою можливістю для іноземних громадян отримати безкоштовну освіту або частково перекрити втрати пов'язані з навчанням та проживанням. З нашої практики можемо виділити наступні типи даних програм:

 • З частковим покриттям вартості навчання;
 • З повним покриттям вартості навчання;
 • З повним покриттям вартості навчання та частковим або повним дофінансування на проживання;

Одна з основних особливостей даних програм заключається в тому, що ЄС фінансує підготовку в університетах тих фахівців, яких ринок праці найбільше потребує, тому пристуність даної програми в навчальному році, не означає, що дана стипендіальна програма може бути присутня і на наступний рік. Тому при появі таких можливостей бажано відразу ними користуватися. 

Зарахування на програми з дофінансуванням від ЄС проходить на конкурсній основі, в залежності від вимог навчального закладу і може включати:

 • проходження екзамену на знання англійської мови або обов'язкова наявність міжнародного сертифікату, що підтверджує знання англійської мови на рівні мінімум В2 (так як більшість даних програм викладаються англійською);
 • проходження загальних або профільних іспитів;
 • надання рекомендаційних листів.

БЕЗКОШТОВНА ОСВІТА НА ОСНОВІ ДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ

Дуальне навчання - це поєднання теоретичних занятть з практичними, які реалізовуються в рамках оплачуваних стажувань, що відбуваються в партнерських компаніях. Тобто, студенти навчаючись в університеті додатково проходять стажування в компанії отримуючи оплату, яка в більшості випадків не являється меншою за місячну вартість навчання. Крім того, додатковою перевагою даної освітньої форми -  отримання офіційного робочого досвіду, під час самого навчання. Як приклад дуального навчання можна дізнатися на сторінці Міжнародного Університету Логістики і Транспорту в Вроцлаві